Telefon: +48 (89) 535-34-35   Email: biuro@taximperium.pl

Zakładanie firmy

Przeprowadzamy proces rejestracji firmy, wypełniamy stosowne formularze i wnioski, skompletowane dokumenty składamy do odpowiednich...

Usługi księgowe

Księgi rachunkowe. Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje następujące czynności: otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia...

Usługi kadrowo-płacowe

Obsługa kadrowa obejmuje: sporządzanie umów o pracę, sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło), prowadzenie akt...

Doradztwo podatkowe

W ramach współpracy naszym Klientom oferujemy: porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych, doradztwo w zakresie minimalizacji...

Rozliczanie projektów unijnych

Opracowujemy zasady rachunkowości oraz plany kont na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków unijnych, m.in.: POKL, POIG i inne...

Windykacja należności

Oferta windykacji obejmuje m.in. monitoring płatności, wysyłanie ostatecznych wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów, reprezentację...