Telefon: +48 (89) 535-34-35   Email: biuro@taximperium.pl

  • opracowujemy zasady rachunkowości oraz plany kont na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków unijnych, m.in.: POKL, POIG i inne;
  • prowadzimy obsługę księgową projektów;
  • prowadzimy księgowy nadzór nad prawidłowością funkcjonowania projektów;
  • wykonujemy czynności na potrzeby odpowiednich organów podatkowych i nie podatkowych.