Telefon: +48 (89) 535-34-35   Email: biuro@taximperium.pl

Obsługa kadrowa obejmuje:

 • sporządzanie umów o pracę;
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło);
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • sporządzanie świadectw pracy.

Obsługa płacowa obejmuje:

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA;
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych;
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika;
 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT);
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11);
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40);
 • sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy i wyrejestrowaniem pracownika.